Ngày nay, thuê mặt bằng mở quán phần lớn đều lỗ dù có nhiều kinh nghiệm. Giá nhà càng cao thì giá thuê mặt bằng ngày càng cao. Vì thế việc thuê mặt bằng kinh doanh ngày càng bất lợi so với các hình thức khác. Thương mại điện tử mới là xu thế để các chủ kinh doanh ít vốn nắm bắt nhằm tránh rủi ro.